• Pwy Ydych Chi'n Meddwl Oeddech Chi?

  Pwy Ydych Chi'n Meddwl Oeddech Chi?

  Ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddai eich bywyd wedi bod fel, pe byddech yn byw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf?
  Dewch i gael gwybod.

 • Hanes yn Ysbrydoli

  Hanes yn Ysbrydoli:
  Pwy Ydw I'n Meddwl Oeddwn I?

  Mae 'Pwy Ydw i'n Meddwl Oeddwn I?' yn brosiect celfyddydau a threftadaeth cyfranogol a arweinir gan Celf ar y Blaen a'i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri,  (HLF).Yn ystod y prosiect, bydd cyfranogwyr yn ymchwilio hanes y Rhyfel Byd Cyntaf o safbwynt personol. 

  Dysgwch mwy

 • Celf Ar Y Blaen

  Celf Ar Y Blaen

  Mae Celf ar y Blaen yn gweithredu’n rhagweithiol trwy symbylu creadigrwydd ac yn gatalydd ar gyfer sbarduno pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau  trwy ddarparu gweithgareddau celf o ansawdd uchel a phrofiadau celfyddydol i ysbrydoli ar lawr gwlad, dan arweiniad gweithwyr proffesiynol.

  Dysgwch mwy

 • Grwp o Oedlion o Ferthyr
  Grwp o oedolion o Ferthyr yn gwneud gwaith ymchwil ac ysgrifennu creadigol yn archifau Morgannwg
 • Lansiadau yr arddangosfa

  Rydym wedi lansiadau yr arddangosfa gwych yn Archifdy Gwent am 14 Gorffennaf 2016 ac Archifdy Morgannwg am 4 Awst 2016.

  Cliciwch yma i weld ffotograffau o lansiadau’r arddangosfa.

   

Hanes yn Ysbrydoli: Pwy Ydw I'n Meddwl Oeddwn I?

Datblygwyd y wefan yma fel rhan o brosiect Pwy Ydw i'n Meddwl Oeddwn I? 

Mae Pwy Ydw i'n Meddwl Oeddwn I? yn brosiect celf a threftadaeth cyfranogol dan arweiniad Celf ar y Blaen gyda chyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

 

Yn ystod y prosiect defnyddiodd grwpiau cymunedol o bob rhan o ranbarth Cymoedd De Ddwyrain Cymru gasgliadau Archifdai Gwent a Morgannwg i ymchwilio hanes y Rhyfel Byd Cyntaf o safbwynt personol.

Wedi'u hysbrydoli gan y deunydd adnodd sylfaenol hwn, bu cyfranogwyr yn dychmygu sut y gallai'r gwrthdaro fod wedi effeithio ar eu bywydau pe byddent wedi bod yn fyw gan mlynedd yn ôl.

Gan weithio wrth ochr artistiaid proffesiynol, dehonglodd pob grŵp eu hymchwil drwy ddull celf o'u dewis yn cynnwys crefft, ysgrifennu creadigol, celfyddydau gweledol, drama a ffilm.

Cafodd yr holl ymchwil greadigol a gasglwyd ei lanlwytho ar y safle. Rydym yn gobeithio y bydd y wefan yn eich helpu i gael gwybod mwy am hanes Byd Cyntaf Rhyfel a bydd yn eich galluogi i ddychmygu beth allai eich bywyd wedi bod yn debyg yn ystod y cyfnod hwn.