Oriel

Mae dros 300 o aelodau'r gymuned wedi gweithio law yn llaw ag artistiaid proffesiynol i gyfrannu at y casgliad myfyriol hwn o gelfweithiau a ysbrydolwyd gan Arddangosfa mewn Blwch.

 

Grŵp Cyfranogwyr:

Clwb Ieuenctid Hwb Blaenafon, Clwb Ieuenctid Willows,Cybiaid a Sgowtiaid Merthyr, Darpariaeth Hyb Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Grŵp Artspark Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Grŵp Cefnogi Cymheiriaid Alzheimer Tredegar Newydd, Grŵp Eglwys Dewi Sant, Grŵp Hanes Teulu Blaenafon, Grŵp Inside Out Coed Duon, Grŵp Rhyngweithio Coed Cae, Theatr Adhoc, U3A Glynebwy, Ysgol Gynradd Cwm,  Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn, Ysgol Gynradd Sofrydd,  Ysgol Panteg, Ysgol Uwchradd Pen-y-dre.

Ynghyd â rhai a gymerodd ran mewn sesiynau agored yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa a'r Pwll Mawr.


Ymarferwyr Celf:

Jane Barnes, Rhian Anderson, Natasha James, Megan Lloyd, Amy Mackenzie-Mason, Rufus Mufasa, Andrew Pippen, Penny Turnbull, Chris Walters, Tamar Williams.