Pwy Ydw i'n Meddwl Oeddwn I?


Datblygwyd y wefan yma fel rhan o brosiect Pwy Ydw i'n Meddwl Oeddwn i?

Mae Pwy Ydw i'n Meddwl Oeddwn I? yn brosiect celf a threftadaeth cyfranogol dan arweiniad Celf ar y Blaen gyda chyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Yn ystod y prosiect defnyddiodd grwpiau cymunedol o bob rhan o ranbarth Cymoedd De Ddwyrain Cymru gasgliadau Archifdai Gwent a Morgannwg i ymchwilio hanes y Rhyfel Byd Cyntaf o safbwynt personol.
Wedi'u hysbrydoli gan y deunydd adnodd sylfaenol hwn, bu cyfranogwyr yn dychmygu sut y gallai'r gwrthdaro fod wedi effeithio ar eu bywydau pe byddent wedi bod yn fyw gan mlynedd yn ôl.

Gan weithio wrth ochr artistiaid proffesiynol, dehonglodd pob grŵp eu hymchwil drwy ddull celf o'u dewis yn cynnwys crefft, ysgrifennu creadigol, celfyddydau gweledol, drama a ffilm.

Cafodd yr holl ymchwil greadigol a gasglwyd ei lanlwytho ar y safle. Rydym yn gobeithio y bydd y wefan yn eich helpu i gael gwybod mwy am hanes Byd Cyntaf Rhyfel a bydd yn eich galluogi i ddychmygu beth allai eich bywyd wedi bod yn debyg yn ystod y cyfnod hwn.

Cafodd y gwaith a gynhyrchwyd hefyd ei ddangos mewn arddangosfa gymunedol yn Archifdy Gwent rhwng 13-22 Gorffennaf 2016 ac Archifdy Morgannwg rhwng 2-12 Awst 2016.

Yn y dyfodol, gobeithiwn ddefnyddio'r deunydd a grëwyd yn ystod y prosiect i ysgrifennu a llwyfannu drama gymunedol yn seiliedig ar hanes y Rhyfel Byd Cyntaf. Byddwn yn postio mwy o wybodaeth am y cynlluniau hyn fel y maent yn datblygu...

Grwpiau a gymerodd ran:

Blaenau Gwent Rhythm and Ukes, Blaenau Gwent Senior Youth Theatre,  Caerphilly Parents Network (Nant y Parc & Trethomas), Cwmbran High School, Dowlais Visual Arts Group, Merthyr Tydfil Library Service Community Writing Squad, Thornhill Craft Group, Cwmbran and Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Mwy o wybodaeth am y grwpiau.

Artistiaid / Sefydliaid Cymundeol

Breaking Barriers Community Arts 
Phil Carradice
Amy Mackenzie Mason 
Kelly Rosser 
Rachel Williams

 

 

Pwy ydych chi'n meddwl oeddech chi

LLuniau o'r arddangosfa